Władze Wałbrzycha przeciwne utrzymaniu wydobycia kruszyw w Rybnicy Leśnej.

Do instytucji decyzyjnych i organizacji społecznych trafił list z dnia 30.11.2012, prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja z negatywnym stanowiskiem w sprawie zmiany koncesji na wydobycie kopalin ze złoża „Rybnica Leśna”. Korzystając z przysługującego Gminie Wałbrzych prawa do uczestnictwa w każdym stadium postępowania administracyjnego, prezydent krytycznie odnosi się do treści zawartej w raporcie przygotowanym przez kierownictwo kopalni KSS Bartnica/BAG. Należy odnotować, że już wcześniej Urząd Miejski w Wałbrzychu wyraził zdecydowany protest zarówno wobec powstania nowej kopalni jak i rozbudowy obecnej. Pisaliśmy o tym w sierpniu i we wrześniu 2011 roku przedstawiając ówczesne stanowisko prezydenta Wałbrzycha i odpowiedź burmistrza Mieroszowa ( „Zawieszenie postępowania przez Agar” i ” Czy los Polski zależy od Mieroszowa ?”). O ile zatem stanowisko Gminy Wałbrzych jest jasne, to zadziwia milczenie władz powiatowych do których należy droga, którą transportowany jest urobek skalny do stacji kolejowej w Wałbrzychu.

Prezydent w liście podkreśla brak przedstawienia rozwiązań transportowych na korzyść mieszkańców Wałbrzycha w przedłożonym raporcie, który nie podaje analiz wariantów alternatywnych. Czytamy m.in.:

„Wpływ emisji hałasu, gazów i pyłu w wyniku samochodowego transportu urobku wałbrzyskimi ulicami z funkcjonującej kopalni „Rybnica Leśna” w chwili obecnej jest duży, a będzie jeszcze większy. Na wywóz kruszywa nałoży się też wywóz drewna pochodzącego z wycinek lasu, co zwiększy liczbę kursów samochodów ciężarowych o dużym tonażu. Nie ulega wątpliwości, iż zmiana koncesji dla istniejącej kopalni oraz łączący się z nią transport w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227) stanowią przedsięwzięcie powiązane technologicznie. Oznacza to, że przedsięwzięcie te kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Wpływ planowanych działań i związanego z nimi transportu urobku z kopalni do stacji przeładunkowej w Wałbrzychu, na środowisko i zdrowie ludzi należy analizować łącznie, uwzględniając dotychczasowe wykorzystanie terenu oraz infrastruktury, m.in. inny ruch na wałbrzyskich drogach, dotychczasową uciążliwość dla mieszkańców tego rejonu funkcjonującej bocznicy przesypowo-załadunkowej przy stacji PKP Wałbrzych Główny itp.
 Całkowicie zignorowano uwarunkowania społeczności wałbrzyskiej, pozostawiają je bez komentarza. Nie dokonano pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie Wałbrzycha, które powinny być przeprowadzone w kilku punktach zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej, w zwartej zabudowie ul. Niepodległości oraz w punkcie manewru samochodów ciężarowych przy zjeździe z ul. Niepodległości na ul. Żelazną.”

Następnie zwraca uwagę na wartości przyrodnicze terenu, na którym ustanowiono Park Krajobrazowy oraz dwa obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 („Góry Kamienne” i „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie”), ten ostatni przy czynnym udziale Wałbrzycha.

„Nie mniej ważne, a jakże istotne z punktu widzenia ochrony nadrzędnego interesu publicznego jest respektowanie zapisów strategii rozwoju Gminy Wałbrzych i pozostałych gmin aglomeracji wałbrzyskiej wskazujących na rolę obszaru objętego postępowaniem jako kluczowego dla rozwoju turystyki w tej części Dolnego Śląska. Także dokumenty planistyczne szczebla wojewódzkiego wskazują na konieczność ograniczenia ekspansji zakładów górniczych z uwagi na brak możliwości bezkonfliktowego wywozu surowców skalnych z tego obszaru. Jako niezbędny warunek funkcjonowania zakładów górniczych wskazano na zastosowanie transportu kolejowego. Tymczasem obecnie istniejący zakład prowadzi intensywny transport w oparciu o drogowy układ komunikacyjny Powiatu Wałbrzyskiego, stanowiąc poważne zagrożenie dla przyrody, mieszkańców Rybnicy Leśnej i Wałbrzycha oraz turystów korzystających z jedynej drogi publicznej w rejonie schroniska „Andrzejówka”. Aglomeracja wałbrzyska utraci najważniejszy region wypoczynku i rekreacji, co będzie niekorzystne również dla gminy Mieroszów. Liczne występowanie surowców skalnych na obszarze Sudetów moim zdaniem nie uzasadnia dalszej degradacji obszaru Gór Kamiennych.”

„Stojąc na straży dobra miasta Wałbrzycha i jego mieszkańców oraz broniąc potrzeb i interesu społeczności lokalnej pozwolę sobie wyrazić opinię, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanej inwestycji powinna być odmowna.Kategorycznie sprzeciwiam się planom utrzymania eksploatacji złoża melafiru Rybnica Leśna.”

Informacje o gorysuche

miłośnik gór suchych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogółem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s