Komisja Krajowa będzie radzić nad kopalnią

9 grudnia o godz. 11.00 w sali 163, w budynku Ministerstwa Środowiska, odbędzie się posiedzenie Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ). Spotkanie Komisji będzie dotyczyło postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża melafiru „Rybnica I” w Rybnicy Leśnej. Pisaliśmy o tym w „Rdosiowej konfuzji”.

Jak czytamy w zaproszeniu Prezydium Komisji, ” z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Krajowej Komisji wystąpił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, mając na uwadze nieodwracalność skutków decyzji (realizacji kopalni odkrywkowej) oraz w związku z trudnością jednoznacznej oceny czy w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 i ich intergralność: „Góry Kamienne” oraz „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie”.

Na posiedzeniu zostanie opracowany koreferat do dokumentacji przesłanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Koreferat będzie odnosił się do:

* Oddziaływania na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 „Góry Kamienne”  kod PLH020038 oraz „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie kod PLB020010;
* wymogi dotyczące ochrony gatunkowej wynikające z prawa wspólnotowego oraz krajowego;
* zakazy obowiązujące w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich (w tym szczegółowa analiza zakresu i charakteru przedmiotowego przedsięwzięcia w świetle wymogów art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami);
* oddziaływanie skumulowane na obszary chronione planowanego przedsięwzięcia z funkcjonującym wydobyciem melafiru ze złoża „Rybnica Leśna” (projektowane przedsięwzięcie znajduje się 320 m od granicy funkcjonującej kopalni);
* ocenę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem konfliktów społecznych.”

Tyle treść zaproszenia. Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko jest organem doradczym, tak samo jak jej regionalny odpowiednik przy RDOŚ. Do jej zadań należy wydawanie opinii w sprawach należących do kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i projektów aktów prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Więcej o KKOOŚ na stronie GDOŚ.

Wczytując się w  dość obszerny skład osobowy KKOOŚ napotykamy, a jakże, na znajome postaci. Przewodniczącym Komisji jest… nie kto inny jak prof. dr. hab inż Andrzej Jasiński. Dla przypomnienia, Andrzej Jasiński jest także członkiem Regionalnej Komisji, która stosunkiem głosów 9:6 wydała pozytywną opinię dla inwestora Murillo. Walnie przyczynił się do ukształtowania takiej postawy RKOOŚ przedstawiając swój  koreferat, w którym cytuje obszerne fragmenty raportu Okińczyca chwaląc go za merytoryczną jakość. Jakość, którą poddał w wątpliwość także wrocławski RDOŚ. Jasiński, nie trudząc się głębszą analizą, podporządkowuje rzeczywistość społeczno-przyrodniczą Gór Suchych interesom wąskiej grupy przemysłowców i związanych z nimi polityków. Jak mówi poeta: ” … przemysłem nabrzmiały.”    

Komisja liczy 54 członków. Wśród nich odnajdujemy innego „prof. dr hab inż.” – Jerzego Zwoździaka, który odwrotnie – jest przewodniczącym RKOOŚ, a członkiem KKOOŚ. 6 lat temu pozytywnie opiniował raport sporządzony dla Agaru.

Dowiadujemy się także, że zaproszenie na spotkanie uzyskało Stowarzyszenie Miłośników Rybnicy Leśnej, czyli ni mniej ni więcej Adam Bierda. Czy chodzi o głos ludu ? O święta naiwności ! Bierda był i jest główną postacią krzewiącą radosną nowinę o dziejowej konieczności uruchomienia kopalni. Prokuratura świdnicka coś wie na ten temat

Tak, czy inaczej, mamy nadzieję, że grupa zwolenników zachowania góry Klin i Bukowca, także zostanie usłyszana. Nasuwa się jednak pytanie: w jaki sposób grupa warszawskich doradców środowiskowych, która w większości zapewne ma nikłe pojęcie o tym, gdzie leży Andrzejówka i góra Klin, dla której problemy mieszkańców  gminy Mieroszów są tak bliskie i znane jak życie codzienne w Kongo, a która być może opiera się, jeśli w ogóle, wyłącznie na raporcie Okińczyca i referacie Jasińskiego, ma ocenić stopień zagrożenia inwestycji dla przyrody i ludzi ?    Zza biurka… znad Alei Ujazdowskich… wydarzenie, które określi los tego obszaru na co najmniej pięćdziesiąt lat.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zapowiedział, że wyda decyzję dotyczącą kopalni na Klinie w ciągu 20 dni od posiedzenia Krajowej Komisji.

Reklamy

Informacje o gorysuche

miłośnik gór suchych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogółem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s