Podsumowanie kampanii na rzecz zachowania góry Klin i Bukowca – czerwiec 2011

Wiosna rozeszła się po górach Suchych z całą okazałością, storczyki męskie przekwitają, pojawiają się gółki i podkolany. Derkacze derkocą na łąkach, a na polanach niepylak mnemozyna odbywa gody. Pierwsze niepylaki w tym roku widziałem już 2 czerwca.

Sprawa zachowania góry Klin i Bukowiec od lutego 2011 rozwija się. Niestety pojawiły się nowe niepokojące zjawiska.

1. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu miał ustosunkować się do Raportu Akszak/Murillo. Inspektor poinformował, że w związku z napływającymi uwagami powstrzyma się z wydaniem opinii do 28 lutego. Tymczasem zamiast opinii otrzymaliśmy… wycofanie się ze sprawy. Jak poniżej:

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu w nawiązaniu do wniosku z dnia 16 grudnia 2010 roku, znak: GPlioŚ-7624/2O-5/2010 (data wpływu 27.12.2010 r.) dotyczącego sprawy jak wyżej informuje, że uznaje się za niewłaściwy w sprawie i wniosek pozostawia bez rozpatrzenia.

Jednocześnie wskazuje, że na podstawie art 19 Kpa organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Tymczasem z art 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 99, poz. 1227) wynika, że jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, organ właściwy do wydania tej decyzji na podstawie art. 78 wyżej przywołanej ustawy zasięga opinii powiatowego inspektora sanitarnego. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,o których mowa w art 72 ust. 1 pkt 1 -3 i 10 -13-tej ustawy.

Z przedłożonych akt wynika wprost, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć określonych w art.72 ust. 1 pkt 4 wyżej przywołanej ustawy. Zatem wydanie opinii w rzeczonej sprawie stanowiłoby naruszenie przepisu o właściwości rzeczowej.

W dokumencie widnieje: do wiadomości – Kancelaria Pretor. Czyżby Pretorianie pomogli burmistrzowi pozbyć się jednego z opiniodawców ? Wydawało się bowiem, że Inspektor Sanitarny negatywnie zaopiniuje Raport i odeśle go, tak jak uczynił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, przynajmniej do poprawy. Zastanawiające jest również to, że jeśli ta decyzja jest słuszna, to pytanie brzmi: dlaczego Inspektor Sanitarny od czerwca 2010 bez żadnych wątpliwości traktowany był jako organ udzielający opinii w tej sprawie ? Nieznajomość prawa ? Te dziwne zawirowania naraziły również strony w postępowaniu, organizacje pozarządowe i społeczne, na niepotrzebne koszty.

2. W maju ukazały się dwa obwieszczenia burmistrza: jedno dotyczące przedłożenia Aneksu do Raportu OOŚ Murillo (obwieszczenie z 12 maja), a drugie zmian koncesji na wydobycie złoża melafiru „Rybnica Leśna” ( istniejący kamieniołom). Praktycznie do 6 czerwca zainteresowane strony w postępowaniu mogły wysyłać swoje uwagi do Aneksu. Czekamy zatem teraz na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Uzgodni, czy nie uzgodni ?

3. KSS Bartnica, czyli austriacko-niemiecki BAG, poszła na całość. Chcą poszerzyć kamieniołom o ponad 100 hektarów. Tym samym, jeśli im się uda, Unisławianie będą mieli ponury widok na górę Bukowiec, stracimy kolejne cenne siedliska, a droga powiatowa Rybnica – Glinik stanie się „prywatną autostradą” dla ciężarówek BAG-u. Życie w cieniu kamieniołomów. Swego czasu były przewodniczący Rady Gminy Mieroszów, Wiesław Mąka, głosił teorię, że lepiej, aby łom pożarł górę Klin, a zostawił Bukowiec, wtedy ochronimy Sokołowsko. Dobrze, że wielu mieszkańców powiatu i ekolodzy nie słuchali pokrętnej argumentacji zwolennika Agaru. Chciwość nie zna granic. Od 29 kwietnia 2011 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia poszerzenia kamieniołomu „Rybnica Leśna”. Zgodnie z art. 10 Kpa wszystkie uprawnione strony mogą brać udział w postępowaniu. Zapoznać się z dokumentacją można w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

4. Jest też dobra wiadomość. Od lutego mamy nowy obszar Natura 2000 na terenie gminy Mieroszów, obejmujący również pasmo Klina i Bukowca. Obszar Natura 2000 „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie” obejmuje obszar 31 574,1 ha położony w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Boguszów-Gorce (2 699,8 ha), Czarny Bór (3 014,9 ha), Głuszyca (3 645,3 ha), Jedlina-Zdrój(612,9 ha), Kamienna Góra — gmina miejska (10,9 ha), Kamienna Góra — gmina wiejska (6 041,8 ha), Lubawka (5 425,7 ha), Mieroszów (7 609,8 ha), Nowa Ruda (148,8 ha), Stare Bogaczowice (917,9 ha), Szczawno-Zdrój (675,3 ha) i Wałbrzych (771,0 ha). W opisie m.in. czytamy:

W krajobrazie tego obszaru przeważają rozległe obszary bardzo ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, przy mniejszym udziale gruntów ornych. W wyniku sąsiedztwa licznych ośrodków przemysłowych lasy zostały silnie zmienione w wyniku intensywnej eksploatacji, jednak na znacznych obszarach zachowały się cenne jaworzyny, kwaśne i żyzne buczyny górskie, podgórskie łęgi olszowo-jesionowe oraz fragmenty borów bagiennych. Istotny jest również znaczny udział wychodni i osuwisk skalnych oraz licznych niewielkich zbiorników wodnych. Ze względu na znaczne walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe region ten powinien rozwijać się w kierunku agroturystyki i nieszkodliwych dla przyrody form turystyki.

Ten obszar chroniony chroni siedliska ze względu na różnorodność ptactwa. Wymienia się gatunki:   Bocian czarny, Bocian biały, Trzmielojad, Kania czarna, Błotniak stawowy, Sokół wędrowny, Jarząbek, Kropiatka, Derkacz, Żuraw, Puchacz, Sóweczka, Włochatka, Zimorodek, Dzięcioł zielonosiwy, Dzięcioł czarny, Dzięcioł średni, Lerka, Jarzębiatka, Muchołówka mała, Muchołówka białoszyja, Gąsiorek, Ortolan, Czeczotka, Perkozek, Perkoz dwuczuby, Łabędź niemy, Cyraneczka, Czernica, Jastrząb, Krogulec, Pustułka, Kobuz, Przepiórka, Wodnik, Kokoszka, Łyska, Czajka, Kszyk, Słonka, Siniak, Turkawka, Krętogłów, Brzegówka, Świerszczak, Strumieniówka, Trzcinniczek, Srokosz, Dziwonia.

Więcej: PLBO20010 Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie

Drugi obszar, w dużej mierze pokrywający się z poprzednim to PLB020038 Góry Kamienne, obszar ważny dla ochrony podgórskich łąk Polygono-Trisetion, 17 typów siedlisk przyrodniczych, nietoperzy, modraszków, itp..

Burmistrz, BAG i Agar/Murillo mają zamiar wysadzić w powietrze serce tej ziemi…

1. Orchis mascula (Storczyk męski) na Hali pod Klinem

2.Pył z kamieniołomu BAG-u niesie się hen ponad góry…

Reklamy

Informacje o gorysuche

miłośnik gór suchych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogółem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s