Nadleśnictwo, Burmistrz i Murillo kontra paralotniarze

Nadleśnictwo Wałbrzych postanowiło wypowiedzieć paralotniarzom porozumienie, a Laszkiewicz 24 stycznia po raz kolejny nie dopuścił paralotniarzy z Klina do udziału w postępowaniu na prawach strony powołując się m.in. na to wypowiedzenie. Ogłoszenie w BIP Mieroszów

Pisaliśmy 5 grudnia o proteście Stowarzyszenia Paralotniowego „Sudety”, które  na mocy porozumienia z Nadleśnictwem Wałbrzych z dnia 27 lutego 2009 społecznym wysiłkiem zorganizowało jedno z dwóch startowisk na masywie Klina. Tuż przed Nowym Rokiem 2011, Stowarzyszenie otrzymało wiadomość, że stanowi przeszkodę na drodze do koncesji kopalnianej o jaką ubiega się Murillo, czyli Agar.

Na podstawie § 6  pkt.2  zarządzenia nr 77 z dnia 01.12.2009 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,  Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ogłosiło przetarg pisemny nieograniczony na prawo dzierżawy nieruchomości skarbu państwa pod eksploatację kopalin. Ogłoszenie jest jeszcze dostępne na stronie Nadleśnictwa . Jak czytamy:

Przetargiem objęte jest prawo do dzierżawy gruntów leśnych, w celu eksploatacji złoża melafiru „RYBNICA I”. W skład złoża wchodzą powierzchnie działek ewidencyjnych nr 343/213; 314/199; 312/187; 348/200; 342/188 gmina Mieroszów, obręb Rybnica obejmujące oddziały leśne nr 187; 188; 199; 200; 213 obręb leśny Głuszyca. Łączna powierzchnia gruntów leśnych Nadleśnictwa Wałbrzych, posiadających zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne wynosi 273600 m2.

Przetarg ma na celu wybór jak najkorzystniejszej oferty o najwyższym rocznym czynszu netto za 1 m2
przedmiotu dzierżawy oraz spełniającej przyjęte przez Wydzierżawiającego wymagania formalno – prawne.
Wywoławczy roczny czynsz netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy wynosi : 4,50 zł ( słownie :cztery złote pięćdziesiąt groszy).
Przed przystąpieniem do przetargu Oferent zobowiązany jest wnieść Wydzierżawiającemu kaucję ( w formie gotówki lub weksla in blanco z poręczeniem bankowym ) w wysokości. 61 560,00 zł (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych), co stanowi 5 % spodziewanego czynszu rocznego.

W regulaminie podkreślono, że przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta zaakceptowana przez wydzierżawiającego, spełniająca wszystkie wymogi formalno-prawne i przedmiotowe (par. 15). W umowie przyrzeczenia zawarcia umowy dzierżawy, w par. 5, zastrzeżono, że:

„1. W przypadku niezawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy na powyższych warunkach z przyczyn leżących po jednej ze stron, druga strona nie ponosi z tego tytułu żadnych zobowiązań.

2. Strony umowy wyłączają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkód wynikających z niezawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy.
3. Przyszły Dzierżawca zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Wydzierżawiającego z tytułu niezawarcia umowy dzierżawy lub zwłoki w jej zawarciu, oraz roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej dzierżawy.”

Ofertę należało złożyć w siedzibie Nadleśnictwa w terminie do dnia 19.07.2010 do godz.8.

Ku naszemu żywemu zaskoczeniu do przetargu przystąpiło tylko Murillo. Z niewiadomych przyczyn, nie przystąpiła ani Andrzejówka, ani właściciel wyciągu Gwarek, ani nikt inny.  Oczywiście, paragraf 15 dopuszcza taką możliwość z dalekowzroczną przenikliwością. Nadleśnictwo podpisało przedwstępną umowę z Murillo zacierając ręce na darmowe drewno i pokaźny czynsz roczny bez żadnego wysiłku.

Radca prawny zasugerował Nadleśnictwu, że paralotniarze mogą stać na przeszkodzie takiemu małżeństwu z rozsądku. Grunt nie może być obciążony żadną dzierżawą, ani porozumieniem. W przeciwnym wypadku, Murillo mogłoby zażądać odszkodowania, gdyby nie otrzymało koncesji, zrzucając winę na paralotnie.

Paralotniarze powołali się na paragraf 5 umowy. Wydzierżawiający zapobiegliwie narzucił dzierżawcy zrzeczenie się roszczeń odszkodowawczych. Niemniej Nadleśnictwo powołuje się na dawną, bliżej nieznaną publicznie, umowę z Agarem, gdzie takie roszczenia są uwzględnione. Tym samym, po raz kolejny oczywiste powiązanie Agaru z Murillo znajduje swój wyraz. Poza tym, to kolejny przykład tego, z jaką troską gmina Mieroszów podchodzi do uprawiania sportu.

Informacje o gorysuche

miłośnik gór suchych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogółem, Paralotniarstwo, Społeczeństwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s