Flora i fauna góry Klin i okolic – cz. II

Opis awifauny, czyli składu gatunkowego ptactwa, obszaru planowanego kamieniołomu na Klinie został ujęty w pracy ornitologa Cezarego Dziuby: „Inwentaryzacja stanowisk lęgowych gatunków ptaków chronionych prawem krajowym i europejskim na obszarze planowanej eksploatacji złoża melafiru „Rybnica I” oraz w jego sąsiedztwie”. Studium zostało zarejestrowane jako praca badawcza w Instytucie Ochrony Przyrody PAN – Dolnośląska Stacja Terenowa we Wrocławiu, we wrześniu 2010 r.. Jest wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji w okresie lęgowym 2010, czyli od kwietnia do lipca, na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) do przeprowadzenia której Murillo zostało zobowiązane. Murillo zleciło napisanie raportu OOŚ firmie Akszak Consulting Okińczyc o czym wspominaliśmy. Niestety, jak się dowiadujemy, manipulacje danymi naukowymi przez Mirosława Okińczyca i wyssane z palca wnioski doprowadziły wręcz do buntu niektórych przyrodników, którzy prowadzili badania. Cezary Dziuba wycofał swoje nazwisko z raportu nie zgadzając się na popieranie błędnych i świadomie służalczych wobec Murillo wniosków.

Badania potwierdziły bogactwo fauny ptasiej w tej części Gór Suchych. Nic dziwnego, masyw Klina mieści się w ramach planowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie”. Okolice Andrzejówki służą zarówno jako miejsce żerowania jak i lęgu chronionym i ważnym dla przyrody gatunkom. Podajemy teraz listę gatunków stwierdzonych pozostawiając dokładną analizę na kolejne wpisy. Listę otwierają gatunki chronione szczególnie w ramach Natury 2000.

A. Gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej – 10 gatunków

 1. bocian czarny Ciconia nigra
 2. derkacz Crex crex
 3. dzięcioł czarny Dryocopus martius
 4. dzięcioł zielonosiwy Picus canus
 5. gąsiorek Lanius collurio
 6. jarząbek Bonasa bonasia
 7. jarzębatka Sylvia nisoria
 8. sóweczka Glaucidium passerinum
 9. trzmielojad Pernis apivorus
 10. włochatka Aegolius funereus

 

B. Gatunki nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, ale należące do tzw. gatunków waloryzujących obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 w Polsce (Gromadzki 2004) – 7 gatunków

 1. czeczotka Carduelis flammea
 2. krzyżówka Anas platyrhynchos
 3. przepiórka Coturnix coturnix
 4. pustułka Falco tinnunculus
 5. siniak Columba oenas
 6. słonka Scolopax rosticola
 7. strumieniówka Locustella fluviatilis

C. Pozostałe gatunki waloryzujące przedmiotowy obszar, objęte ochroną ścisłą zgodnie z prawem krajowym (poza wymienionymi powyżej) – 6 gatunków

 1. kobuz Falco subbuteo
 2. krogulec Accipiter nisus
 3. krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
 4. orzechówka Nucifraga caryocatactes
 5. pliszka górska Motacilla cinerea
 6. pluszcz Cinclus cinclus

D. Lista stwierdzonych gatunków ptaków wymienionych w Standardowym Formularzu Danych obszaru Natura 2000 OSO „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie” (PLB 020010) (19 gatunków). Nazwy pogrubione – gatunki będące faktycznymi przedmiotami ochrony obszaru, czyli posiadające inną niż D kategorię znaczenia populacji ostoi (wg SDF) (12 gatunków).

 1. bocian czarny Ciconia nigra
 2. czeczotka Carduelis flammea
 3. derkacz Crex crex
 4. dzięcioł czarny Dryocopus martius
 5. dzięcioł zielonosiwy Picus canus
 6. gąsiorek Lanius collurio
 7. jarząbek Bonasa bonasia
 8. jarzębatka Sylvia nisoria
 9. kobuz Falco subbuteo
 10. krogulec Accipiter nisus
 11. orzechówka Nucifraga caryocatactes
 12. przepiórka Coturnix coturnix
 13. pustułka Falco tinnunculus
 14. siniak Columba oenas
 15. słonka Scolopax rosticola
 16. sóweczka Glaucidium passerinum
 17. strumieniówka Locustella fluviatilis
 18. trzmielojad Pernis apivorus
 19. włochatka Aegolius funereus

E. Lista stwierdzonych gatunków ptaków wpisanych na Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce(Głowaciński 2002) lub/i do Polskiej czerwonej księgi zwierząt(Głowaciński 2001)

 1. czeczotka Carduelis flammea
 2. derkacz Crex crex
 3. przepiórka Coturnix coturnix
 4. słonka Scolopax rosticola
 5. sóweczka Glaucidium passerinum
 6. włochatka Aegolius funereus
 7. jarząbek Bonasa bonasia

Jak pisze Dziuba:

Przeprowadzona inwentaryzacja terenowa awifauny wykazała, że na obszarze iw sąsiedztwie planowanej inwestycji występują cenne zespoły lęgowe ptaków środowisk leśnych i łąkowych. Na szczególną uwagę zasługują skupiska licznych stanowisk takich gatunków jak derkacz (gatunek zagrożony w skali globalnej) i gąsiorek oraz występowanie gatunków znajdujących się na „czerwonych listach” zwierząt rzadkich i zagrożonych w skali Polski.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na proponowanym obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie”. Na terenie znajdującym się w zasięgu inwestycji (również będącym w całości na obszarze ostoi) stwierdzono występowanie 19 spośród 49 gatunków (prawie 40%) wymienionych w Standardowym Formularzu Danych obszaru, w tym 12 spośród 13 gatunków (ponad 90%) będących faktycznymi przedmiotami ochrony obszaru. (…)

Obszar opracowania ma istotne znaczenie dla zachowania ciągłości i trwałości populacji wszystkich stwierdzonych na nim gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (…) Potwierdzenie ciągłości funkcjonowania wielu stanowisk lęgowych wykazanych w opracowaniu Górala i in. (2006, maszynopis) dodatkowo wskazuje na wybitne walory awifaunistyczne i znaczenie przedmiotowego obszaru. „

W ostatnim zdaniu autor powołuje się na raport oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 z 2006 roku, kiedy to władze gminne na czele z Wiesławem Mąką i Andrzejem Laszkiewiczem wpadły na fantastyczny pomysł zbudowania drogi z Rybnicy do Unisławia: Góral J., Mazur W., Berdowski W., Malkiewicz A., Błachuta J., Zając K., Adamski A., Wasiak P. 2006Raport oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 dla planowanych przedsięwzięć: 1. Budowa bocznicy kolejowej w Unisławiu Śl. Wraz z budową drogi transportu urobku z kopalni melafiru „Rybnica Leśna” (gm. Mieroszów); 2. Uruchomienie eksploatacji złoża melafiru „Rybnica I” w masywie góry Klin (gm. Mieroszów).

Wówczas mieszkańcy Mieroszowa wypowiedzieli stanowcze „nie”.Reklamy

Informacje o gorysuche

miłośnik gór suchych
Ten wpis został opublikowany w kategorii Flora i Fauna, Ogółem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s